Välkommen till Malmö Kulturskolas anmälningssida!

Vårt nya kursutbud för läsår 17/18 öppnas 1 maj 2017.

När man anmäler sig efter 20 maj 2017 är man med i våra senare antagningar där vi fördelar resterande platser i turordning. Detta sker i augusti. Om du inte får plats ställs du i kö.