Välkommen till Kulturskolans anmälningssida!

Vårt kursutbud för läsår 16/17 är öppet för anmälan.

När man anmäler sig efter 20 maj 2016 är man med i våra senare antagningar där vi fördelar resterande platser i turordning. Detta sker i augusti. Om du inte får plats ställs du i kö.