Frågor & svar

Inför ansökan

Vilka förkunskaper behöver jag ha för att läsa en kurs/utbildning?
Förkunskapskraven beror på vilken kurs eller utbildning du vill studera. Du hittar informationen i anslutning till respektive kurs/utbildning i kursutbudet.
Kan jag läsa om en kurs för att höja mitt betyg?
Har du godkänt betyg i samma eller motsvarande kurs kan du inte ansöka till den igen. Om du vill höja ditt betyg kan du istället göra en prövning mot en avgift. Läs mer om prövning på malmo.se
Hur mycket behöver jag läsa för att studera på heltid?
Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut omfattningen av dina studier. Din studietakt avgörs dels av antalet poäng dina kurser omfattar och dels av hur många veckor du kommer att studera:

100% = 20 poäng/vecka
75% = 15–19 poäng/vecka
50% = 10–14 poäng/vecka
Vad händer om jag ansöker till fler kurser än vad som motsvarar studier på heltid?
Det är viktigt att lägga dina kursval i rätt ordning. Om du söker fler utbildningar än vad som motsvarar heltidsstudier stryks dina val nedifrån när du blivit antagen till kurser på heltid. Därför är det viktigt att du funderar över i vilken ordning du lägger in utbildningarna och lägger de du helst vill läsa överst i din ansökan.
Kan jag ansöka till Komvux Malmö om jag bor i en annan kommun?
Det är din hemkommun som beslutar om de kan finansiera din utbildningsplats i Malmö. Ansök här på ansökningswebben till den utbildning du vill läsa hos Komvux Malmö. Skriv sedan ut din ansökan och skicka den till din hemkommun tillsammans med eventuella bilagor. Kontakta din hemkommun för att ta reda på vilka rutiner de har. Om din hemkommun godkänner din ansökan skickar de vidare den till vuxenutbildningen i Malmö som i sin tur meddelar om du får en utbildningsplats eller inte.

Efter ansökan

När får jag besked om jag kommit in på kurserna/utbildningen jag sökt?
Antagningsbesked till kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart, om du har sökt i tid. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta. Du hittar information om din ansökan genom att logga in på Min sida på malmo.se/komvuxansokan.

Restantagning görs upp till 2 veckor efter kursstart, det innebär att du kan få en plats även efter det att kursen har startat.
Vad betyder ”prio” på min ansökan?
Alla ansökningar som kommer in till Komvux Malmö prioriteras utifrån ett visst antal kriterier. När vi antar elever till kurser och utbildningar prioriteras de som sökt utifrån 5 olika urvalsgrupper. Det betyder att de som tillhör ”prio 1” antas i första hand till kursen, ”prio 2” i andra hand och så vidare. De olika koderna betyder:

Prio 1 – Fortsatt sökande, kurs/kurspaket krävs för grundläggande behörighet
Du studerar nu på Komvux Malmö och söker kurs/kurspaket som krävs för grundläggande/särskild behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige.

Prio 2 – Nya sökande, kurs/kurspaket krävs för grundläggande behörighet
Du studerar inte på Komvux Malmö och söker kurs/kurspaket som krävs för grundläggande/särskild behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige eller har läst kurs men avbrutit eller fått betyget F.

Prio 3 – Fortsatt sökande till kurspaket
Du studerar nu på Komvux Malmö och har grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige.

Prio 4 – Nya sökande, till kurspaket
Du studerar inte på Komvux Malmö och har grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier i Sverige.

Prio 5 – Ej prioriterad, antas i mån av plats
Du som söker kurs/kurspaket som inte överensstämmer med ditt syfte/din studieplanering eller söker av allmänt intresse eller för att höja ditt meritvärde. Gäller även dig som varit antagen till kurspaket under de senaste 18 månaderna och söker ytterligare kurspaket.
Varför är jag obehörig?
Det kan bero på att du inte har de förkunskapskrav som ställs, att du redan är antagen till samma kurs eller redan har betyg i kursen du sökt. Det kan också bero på att du fått meddelande om att du ska komplettera med vissa dokument (till exempel betyg) men att du ännu inte gjort detta.
Jag är reservplacerad – vad händer nu?
Har du sökt till Komvux men inte fått en plats står du som reserv. Om det blir en plats ledig kommer du att få ett nytt antagningsbesked eller kontaktas av skolan. När antagningen är avslutad och du inte har kunnat erbjudas plats får du ett meddelande.