Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
28 kurspaket
GY Barn- och fritid med inriktning mot pedagogiskt arbete / barnskötare, YR2BSK
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Studiestödspoäng: 1350
Utbildningen anordnas via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan. Utbildning till barnskötare ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om olika pedagogiska verksamheter. För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen ingår 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) förlagda på förskola inom kommunen. Studieformen är flexibel med möjlighet till varierande grad av distansundervisning och lektioner, föreläsningar och träffar på skolan i Malmö, utifrån individuella förutsättningar och behov. Kursintroduktioner samt en examination per kurs är obligatoriska på skolan. Första veckan innefattar obligatorisk introduktion och kartläggning med möjlighet till validering på skolan. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Utbildningslokal: Ystadgatan 53, Malmö Informationsmöte: Informationsmöte Välkomna till informationsmöte den 12 november, kl 14 på Ystadgatan 53, Malmö Kontaktperson: Louise Sternros, 0763-17 69 66, louise@svok.se

Ingående kurser

Förskola, skola, fritidshem
BKF1204, 200 poäng
Kursgrupp: YR192BKF04
Utbildningen erbjuds via Svensk vårdkompetens
Kurstid: 7 januari - 11 oktober, 40 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192HAL0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192KOU0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192LÄR0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MÄI0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192PEG0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BAS0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiska teorier och praktiker
PEDPED0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192PED0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Vardagsolyckor
BEVVAR0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192VAR0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192SKP0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192ETN0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192SPE01:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BF (Barn och fritid)
GYARBF, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARBF:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEDPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192PEA0:BSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DKBSK
Utbildningen erbjuds via Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kurstid: 7 januari 2019 - 10 januari 2020, 53 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Barnskötare, YR2BFV
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 45 veckor
Studiestödspoäng: 1225
Utbildningen anordnas av Värnhemsskolan
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Utbildningen ger dig grunden för att arbeta som barnskötare. Termin 1 190107-190628 Termin 2 190729-191213 Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området sedan tidigare kommer dina kunskaper att valideras och din totala utbildningstid kan kortas. Detta avgörs först när du startat din utbildning så ditt faktiska slutdatum kommer du inte att kunna få information om tidigare. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information angående validering hittar du på https://malmo.se/Forskola--utbildning/Utbildning-for-vuxna/Komvux-Malmo/Validering.html Under kursens gång skall du även välja en av nedanstående kurser: Etnicitet och kulturmöten Kost och hälsa Dramapedagogik Pedagogiska teorier och praktiker Naturguidning1 Informationsmöte: Måndagen den 12 november kl 15.00.Värnhemsskolan, Ingång: Kungsgatan 44. Kontaktperson: Åsa Pålsson, bitr rektor, BF, Värnhemskolan asa.palsson@malmo.se mobil: 073 231 90 20 Sista ansökningsdag: 2018-11-15

Ingående kurser

Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BAS0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BF (Barn och fritid)
GYARBF, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARBF
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MÄI0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEDPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192PEA0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192SKP0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192PEG0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192SPE01
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192LÄR0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Validering-Gy
KGYORI11D, 25 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DK
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192HAL0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192KOU0
Kurstid: 7 januari - 13 december, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Betongarbetare , YR2BET
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1250
Utbildningen anordnas via Hermods AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Som betongarbetare armerar och gjuter du husgrunder, väggar och pelare. Du arbetar efter ritningar som beskriver hur olika konstruktioner ska se ut. Du kan också jämna till betonggolv med olika sorters spackel. I dag är det vanligt med förtillverkade betongelement som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren är den som tar hand om och monterar elementen på plats. Arbetet sker till största del utomhus, ofta i ett arbetslag med träarbetare. I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning. Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier. Läs mer på http://byn.se/ Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1150p i grunden och 100p som är valbara kurser. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering. Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Utbildningslokal: Agneslundsvägen 22, 212 15 Malmö Välkommen till ett informationsmöte den 26/10 eller 2 , 11 November kl. 13.00 på Agneslundsvägen 22 i Malmö kontaktperson: Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DKBET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUB0:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192HUS01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUS02:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUS03:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 1 - lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BET01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 2 - väggar och pelare
BETBET02, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BET02:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 3 - bärlag
BETBET03, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BET03:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 4 - golv
BETBET04, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BET04:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 1 – stommar
TRÄTRK01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192TRK01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: YR192SPC01S:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 2
HUBSPC02S, 200 poäng
Kursgrupp: YR192SPC02S:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 1 – grundmurar
MURMUR01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MUR01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 3 – puts
MURMUR03, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MUR03;BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BA (Bygg och anläggning)
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARBA:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Bussförarutbildning (Yrkesförare-Persontransporter) , YR2AFBU
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 14 juni, 23 veckor
Studiestödspoäng: 600
Agnesfrids gymnasium, Agnesfridsvägen 184, 213 75 Malmö
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk, delkurs C, samt B-körkort (manuell växellåda) och körkortstillstånd behörighet D (bifoga kopia till ansökan).

Målgrupp
Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Som chaufför möter man dagligen många passagerare och det är viktigt att kunna bemöta dem på ett trevligt sätt. Eftersom bussföraren har ansvar för bussen och framför allt passagerarnas säkerhet under körningen, är det viktigt att också vara noggrann och ansvarsfull. Utbildningen ger dig den kompetens som du behöver ha för att kunna arbeta som busschaufför. Med godkända resultat får du vid utbildningens slut körkortsbehörighet D och yrkeskompetensbevis för persontransporter (YKB). Arbetsmarknaden för busschaufförer är väldigt god. De flesta av skolans elever får arbete direkt efter avklarad utbildning. Utbildningen är på heltid och omfattar 600 poäng. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Kostnader tillkommer för kurslitteratur (cirka 600 kronor). Lägsta ålder 21 år vid kursstart, men för full behörighet måste du vara 23 år vid kursens avslutande. Du får annars begränsad behörighet (linjetrafik inom 50 km). OBS! Det är inte möjligt att söka om du har eller har haft D-körkort. Om du har ett godkänt teori- eller körprov från trafikverket på gällande behörighet kan skolans förarprövare inte examinera denna körkortsbehörighet. Du måste då själv boka och betala examinationerna på Trafikverket.

Ingående kurser

Persontrafik-vux
PESPER1, 200 poäng
Kursgrupp: YR192PER1BAF
Kurstid: 7 januari - 14 juni, 23 veckor
Centralt kursinnehåll
Yrkestrafik-VUX
TRAYRK1, 300 poäng
Kursgrupp: YR192YRK1BAF
Kurstid: 7 januari - 14 juni, 23 veckor
Centralt kursinnehåll
Introduktion-Gy
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11CBAF
Kurstid: 7 januari - 14 juni, 23 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Elyrken, YR2EL
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Studiestödspoäng: 1900
Utbildningen anordnas via Lernia Utbildning AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Grundskola eller motsvarande kunskaper samt Svenska/Svenska som andraspråk A eller 1, Matematik A eller 1, Engelska A eller 5

Målgrupp
Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom det eltekniska området. Utbildningen innehåller gemensamma kurser på 1650 poäng, därefter sker val av inriktning, mot industri- eller installationselektriker. Installationselektriker kallas ofta de som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Man kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus. Det är ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. Industrielektriker kan antingen vara anställd på en större industris el-avdelning eller vara anställd i en elinstallationsfirma som gör arbeten åt industrin. Man arbetar med både hög- och lågspänning. En viktig del av industrielektrikerns arbete är att underhålla och reparera maskiner och automatiska anläggningar. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd kräver betyg i matematik A eller 1, engelska A eller 5 samt svenska/svenska som andraspråk A eller 1 för att du ska kunna få en elcertifiering. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Välkomna till informationsmöte den 7/11, kl. 15 på Tärnögatan 4 i Malmö Utbildningslokal: Lernia Utbildning, Tärnögatan 4, Malmö Kontaktperson: Patrik Kronvall, 0722 - 54 56 22, patrik.kronvall@lernia.se

Ingående kurser

Datorteknik 1a
DAODAT01A, 100 poäng
Kursgrupp: YR192DAT01A:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Energiteknik 1
ENEENE01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192ENE01:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Elektromekanik
ELRELK0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192ELK0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Mekatronik 1
MEKMEK01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MEK01:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192ELF0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Praktisk ellära
ELLPRA0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192ELLP0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Elinstallationer
INSELI0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192ELI0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikationsnät 1
INSKOM01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192KOM01:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Servicekunskap
FÖSSEV0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192SEV0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem
LARLAM0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192LAM0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Elmotorstyrning
INSELS0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192ELS0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Cad 1
CADCAD01, 50 poäng
Kursgrupp: YR192CAD01:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Mät- och styrteknik
MÄTMÄO0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MÄO0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Underhåll – driftsäkerhet
DRIUND0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192UND0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Fastighetsautomation 1
AUTFAS01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192FAS01:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, yrkesintroduktion
KGYORI11CA, 100 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11CA:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete EE (El och energi)
GYAREE, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYAREE:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Data- och medianät
ELRDAA0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192DAA0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Belysningsteknik
INSBES0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BES0:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
Certifiering
KGYORI11DB, 100 poäng
Kursgrupp: YR192ORI11DB:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DK:EL
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 7 februari 2020, 57 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Golvläggare , YR2GOL
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1250
Utbildningen anordnas via Hermods AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Som golvläggare jobbar du med allt från renovering till nybyggnadsprojekt. Merparten av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som t ex mattor på rulle eller parkettbrädor. Men du ska också kunna utföra specialjobb, t ex mönsterläggning av parkettgolv. Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan det handlar även mycket om förarbetet t ex rivning av gamla mattor, spackling och slipning som sker innan golvläggningen. I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning. Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier. Läs mer på http://byn.se/ Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1150p i grunden och 100p som är valbara kurs. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Utbildningslokal: Agneslundsvägen 22 Malmö Välkommen till ett informationsmöte den 26/10 eller 2 , 11 November kl. 13.00 på Agneslundsvägen 22 i Malmö Kontaktperson: Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DKGOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192HUS01:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUB0:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUS02:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUS03:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 1
GOLGOL01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GOL01:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 2 – våtrum
GOLGOL02, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GOL02:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: YR192GOL03
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BA (Bygg och anläggning)
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARBA:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 3 – montage
TRÄTRK03, 100 poäng
Kursgrupp: YR192TRK03:GOL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Lager och terminalarbetare, YR2LAG
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 29 november, 47 veckor
Studiestödspoäng: 1250
Utbildningen anordnas via Movant
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs B/2

Målgrupp
Som lager- och terminalarbetare jobbar du med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Lager och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare. I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lager- och terminalarbetare. Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca 46 veckor. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Informationsmöte: Välkommen till våra informationsträffar som vi har varje fredag kl 10.00 på Höstbruksgatan 10 Lund, anmäl er i receptionen gärna innan utsatt tid. Utbildningslokal: Höstbruksvägen 10 och 17 226 60 Lund Kontaktperson: Rektor Anders Domagala Tfn. 072 206 42 02 anders.domagala@movant.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DKLAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Inköp 1
INKINK01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192INK01:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Lagerprocesser
LAGLAP0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192LAP0:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Plocklagerhantering
LAGPLO0, 100 poäng
Kursgrupp: YR192PLO0:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Lageradministration och terminallogistik
LAGLAG0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192LAG0:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Lastbärare
GODLAS0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192LAS0:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Hantering av varor och gods
GODHAT0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HAT0:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Maskinell godshantering
GODMAL0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192MAL0:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete FT (Fordon och transport)
GYARFT, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARFT:LAG
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 29 november, 47 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Lastbilsmekaniker, YR2LAST
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 27 december, 51 veckor
Studiestödspoäng: 1550
Utbildningen anordnas via Movant
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs b eller x eller motsvarande, samt B-körkort (bifoga kopia till ansökan).

Målgrupp
Yrket som lastbilsmekaniker passar dig som vill arbeta med kraftfulla motorer, modern teknik och den senaste elektroniken. En lastbilsmekaniker utför reparationer, service och felsökning av tunga fordon. Arbetet kräver kunskap i mekanik, elektronik och IT. Behovet av utbildade mekaniker för tunga fordon är stort. Det finns många stora aktörer på lastbilsmarknaden och de har sina egna verkstäder. Andra arbetsplatser är stora åkerier och trafikföretag. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som lastbilsmekaniker. Utbildningen följer de kvalitetskrav som ställs av Motorbranschens Yrkesnämnd - MYN. Individuell utbildningslängd beroende på förkunskaper, ca ett år. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Informationsmöte: Välkommen till våra informationsträffar som vi har varje fredag kl 10.00 på Höstbruksgatan 10 Lund, anmäl er i receptionen gärna innan utsatt tid. Utbildningslokal: Höstbruksvägen 10 och 17 226 60 Lund kontaktperson: Rektor Anders Domagala Tfn. 072 206 42 02 anders.domagala@movant.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DKLAS
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Fordons- och transportbranchens villkor och arbetsområden
FORFOD0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192FOD0:LAST
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Fordonsteknik - introduktion
FODFOO0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192FOO0:LAST
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Maskin- och lastbilsteknik – introduktion
MASMAI0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192MAI0:LAST
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Reparation av lastbilar och mobila maskiner
MASREP0, 300 poäng
Kursgrupp: YR192REP0:LAST
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Lastbilar och utrustning
MASLAT0, 300 poäng
Kursgrupp: YR192LAT0:LAST
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Reparation av personbilar och lätta transportfordon
PERREA0, 300 poäng
Kursgrupp: YR192REA0:LAST
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete FT (Fordon och transport)
GYARFT, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARFT:LAST
Utbildningen erbjuds via Movant
Kurstid: 7 januari - 27 december, 51 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Murare , YR2MUR
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1250
Utbildningen anordnas via Hermods AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Som murare är dina arbetsuppgifter främst att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och att klä huset med fasadtegel. Även plattsättning utförs av murare. Du utför putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på förhand. En del murare utför även inredningsjobb, till exempel väggar av tegel eller puts och murverk för spisar. På skolan/APL platsen kommer du att lära dig sätta olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer. Du lär dig även att arbeta med olika material och underlag. I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning. Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier. Läs mer på http://byn.se/ Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1050p i grunden och 200p som är valbara kurser. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering. Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Välkommen till ett informationsmöte den 26/10 eller 2 , 11 November kl. 13.00 på Agneslundsvägen 22 i Malmö Utbildningslokal: Agneslundsvägen 22, 212 15 Malmö Kontaktperson: Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DKMUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUB0:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192HUS01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUS02:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YR192HUS03:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 1 – grundmurar
MURMUR01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MUR01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 2 – murverk
MURMUR02, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MUR02:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 3 – puts
MURMUR03, 100 poäng
Kursgrupp: YR192MUR03:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 1 – stommar
TRÄTRK01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192TRK01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: YR192SPC01S:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 2
HUBSPC02S, 200 poäng
Kursgrupp: YR192SPC02S:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 1 - lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: YR192BET01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BA (Bygg och anläggning)
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARBA:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Målare, YR2MÅL
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Studiestödspoäng: 1050
Utbildningen anordnas via Hermods AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Måleriyrket är ett kreativt och skapande yrke. Man jobbar med allt från underarbete såsom spackling till färdigställande med tapet och ytskiktsmålning. Med färg, penslar och andra redskap skapar du miljöer för människor i deras arbeten och på deras fritid. Du arbetar både utomhus och inomhus. Målaryrket är mycket socialt. Du arbetar ofta självständigt, men träffar både kunder och andra yrkesgrupper. Därför är det viktigt att du vill och kan arbeta med andra människor. Frågar du en målare vad som är det bästa med jobbet kommer nog de flesta att svara friheten. Det är det perfekta yrket för dig som gillar ett fritt och rörligt jobb där du får vara både inomhus och utomhus och arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning. Hermods utbildning uppfyller Måleribranschens Yrkesnämnd (MYNS) krav. Läs mer på www.malare.nu Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering. Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Välkommen till ett informationsmöte den 26/10 eller 2 , 11 November? kl. 13.00 på Käglingevägen 23i Malmö Utbildningslokal: Käglingevägen 23, 213 76 Malmö kontaktperson: Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11DKMÅL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Måleriprocessen
MARMAL0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192MAL0:MÅL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Måleri 1
MARMAL01, 200 poäng
Kursgrupp: YR192MAL01:MÅL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Måleri 2
MARMAL02, 200 poäng
Kursgrupp: YR192MAL02:MÅL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Måleri 3
MARMAL03, 200 poäng
Kursgrupp: YR192MAL03:MÅL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Måleri 4
MARMAL04, 200 poäng
Kursgrupp: YR192MAL04:MÅL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BA (Bygg och anläggning)
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: YR192GYARBA:MÅL
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll