Denna sida visar endast utbudet. Om du vill göra en ansökan så måste du vara inloggad.
Söker...
9 kurspaket
GY Barnskötare, YR3BFV
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Studiestödspoäng: 1225
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Denna utbildning är inte sökbar ännu

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.

Målgrupp
Utbildningen ger dig grunden för att arbeta som barnskötare. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området sedan tidigare kommer dina kunskaper att valideras och din totala utbildningstid kan kortas. Detta avgörs först när du startat din utbildning så ditt faktiska slutdatum kommer du inte att kunna få information om tidigare. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information angående validering hittar du på www.malmo.se/validering

Ingående kurser

Människors miljöer
PEDMÄI0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193MÄI0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt arbete
PEDPEA0, 200 poäng
Kursgrupp: YR193PEA0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Skapande verksamhet
PEGSKP0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193SKP0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193PEG0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialpedagogik 1
SPCSPE01, 100 poäng
Kursgrupp: YR193SPE01
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Barns lärande och växande
PEDBAS0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193BAS0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Lärande och utveckling
PEDLÄR0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193LÄR0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Validering-Gy
KGYORI11D, 25 poäng
Kursgrupp: YR193KGYORI11DK
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Hälsopedagogik
HALHAL0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193HAL0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Kommunikation
PEDKOU0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193KOU0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BF (Barn och fritid)
GYARBF, 100 poäng
Kursgrupp: YR193GYARBF
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
Etnicitet och kulturmöten
SOIETN0, 100 poäng
Kursgrupp: YR193ETN0
Utbildningen anordnas av Komvux Malmö
Kurstid: 18 mars 2019 - 13 mars 2020, 45 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Betongarbetare , YR2HEBET
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1250
Utbildningen anordnas via Hermods AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Som betongarbetare armerar och gjuter du husgrunder, väggar och pelare. Du arbetar efter ritningar som beskriver hur olika konstruktioner ska se ut. Du kan också jämna till betonggolv med olika sorters spackel. I dag är det vanligt med förtillverkade betongelement som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren är den som tar hand om och monterar elementen på plats. Arbetet sker till största del utomhus, ofta i ett arbetslag med träarbetare. I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning. Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier. Läs mer på http://byn.se/ Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1150p i grunden och 100p som är valbara kurser. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering. Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Utbildningslokal: Agneslundsvägen 22, 212 15 Malmö Välkommen till ett informationsmöte den 26/10 eller 2 , 11 November kl. 13.00 på Agneslundsvägen 22 i Malmö kontaktperson: Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YRHE192KGYORIDKBET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUB0:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS02:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS03:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 1 - lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192BET01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 2 - väggar och pelare
BETBET02, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192BET02:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 3 - bärlag
BETBET03, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192BET03:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 4 - golv
BETBET04, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192BET04:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 1 – stommar
TRÄTRK01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192TRK01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192SPC01S:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 2
HUBSPC02S, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192SPC02S:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 1 – grundmurar
MURMUR01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192MUR01:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 3 – puts
MURMUR03, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192MUR03;BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BA (Bygg och anläggning)
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192GYARBA:BET
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Murare , YR2HEMUR
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1250
Utbildningen anordnas via Hermods AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Som murare är dina arbetsuppgifter främst att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och att klä huset med fasadtegel. Även plattsättning utförs av murare. Du utför putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på förhand. En del murare utför även inredningsjobb, till exempel väggar av tegel eller puts och murverk för spisar. På skolan/APL platsen kommer du att lära dig sätta olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer. Du lär dig även att arbeta med olika material och underlag. I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning. Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier. Läs mer på http://byn.se/ Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1050p i grunden och 200p som är valbara kurser. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering. Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Välkommen till ett informationsmöte den 26/10 eller 2 , 11 November kl. 13.00 på Agneslundsvägen 22 i Malmö Utbildningslokal: Agneslundsvägen 22, 212 15 Malmö Kontaktperson: Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YRHE192KGYORIDKMUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUB0:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS02:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS03:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 1 – grundmurar
MURMUR01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192MUR01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 2 – murverk
MURMUR02, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192MUR02:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 3 – puts
MURMUR03, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192MUR03:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 1 – stommar
TRÄTRK01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192TRK01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192SPC01S:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 2
HUBSPC02S, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192SPC02S:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 1 - lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192BET01:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BA (Bygg och anläggning)
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192GYARBA:MUR
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Personbilsmekaniker, YR2AFMEK
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 20 december, 50 veckor
Studiestödspoäng: 1300
Agnesfrids gymnasium, Agnesfridsvägen 184, 213 75 Malmö
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande, delkurs B, samt B-körkort (bifoga kopia till ansökan).

Målgrupp
Personbilsmekaniker är ett kvalificerat arbete med datorstyrda fordonssystem och avancerad teknik. Utbildningen ger kompetens som krävs för anställning inom fordonsbranschen. För att arbeta inom denna bransch måste du ha både ansvars- och servicekänsla. Personbilsmekanikern måste kunna utföra service, diagnoser, reparationer, justeringar och renoveringar. Även om de vanliga mekanikerjobben fortfarande finns handlar yrket idag mest om kvalificerade arbeten i bilens datorstyrda fordonssystem. På arbetsmarknaden finns ett stort behov av utbildade personbilsmekaniker. De flesta elever på skolan får jobb direkt efter avslutad utbildning. Utbildningen är på heltid och omfattar 1300 poäng. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Kostnader för litteratur tillkommer (cirka 350 kronor). Validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information om validering hittar du på malmo.se/validering

Ingående kurser

Bromsar, kaross och chassi
PERBRO0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192BRO0AF
Kurstid: 7 januari - 20 december, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
Komfort- och säkerhetssystem 1a
PERKOM01A, 200 poäng
Kursgrupp: YR192KOM01AAF
Kurstid: 7 januari - 20 december, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
Motor och kraftöverföring
PERMOT0, 300 poäng
Kursgrupp: YR192MOT0AF
Kurstid: 7 januari - 20 december, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
Personbilsteknik – introduktion
PERPES0, 200 poäng
Kursgrupp: YR192PES0AF
Kurstid: 7 januari - 20 december, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
Reparation av personbilar och lätta transportfordon
PERREA0, 300 poäng
Kursgrupp: YR192REA0AF
Kurstid: 7 januari - 20 december, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
Introduktion-Gy
KGYORI11C, 100 poäng
Kursgrupp: YR192KGYORI11CMAF
Kurstid: 7 januari - 20 december, 42 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Restaurang och livsmedel - kock, YR2LEREST
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Studiestödspoäng: 1350
Utbildningen anordnas via Lernia Utbildning AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs B/2

Målgrupp
Vår utbildning ger dig den kompetens som krävs för att få en anställning inom restaurang eller storkök. En kock kan ansvara för matlagning, inköp och matsedelsplanering. Teori varvas med praktiska moment under hela utbildningen. En del av de praktiska momenten genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Välkomna till informationsmöte den 7/11, kl. 14 på Lundavägen 78 i Malmö Utbildningslokal: Lernia Utbildning, Lundavägen 78, Malmö. Kontaktperson: Patricia Löf tel 0704-378873 patricia.lof@lernia.se

Ingående kurser

Hygien
HYGHYG0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192HYG0:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YRLE192ORI1DK:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, yrkesintroduktion
KGYORI11CA, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192ORI1CA:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 1
LIVLIV01, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192LIV01:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
MÅTBRC0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192BRC0:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Service och bemötande 1
SEVSEV01, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192SEV01:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Matlagning 1
MALMAL01, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192MAL01:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Matlagning 2
MALMAL02, 200 poäng
Kursgrupp: YRLE192MAL02:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Matlagning 3
MALMAL03, 200 poäng
Kursgrupp: YRLE192MAL03:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Matlagning 4
MALMAL04, 200 poäng
Kursgrupp: YRLE192MAL04:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialkoster
MALSPE0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192SPE0:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Livsmedels- och näringskunskap 2
LIVLIV02, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192LIV02:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Personlig försäljning 1
FÖSPER01, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192PER01:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
Mat och dryck i kombination
MACMAT0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192MAT0:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Gymnasiearbete RL (Restaurang och livsmedel)
GYARRL, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192GYARRL:REST
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari - 18 oktober, 41 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Träarbetare , YR2HETRÄ
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1250
Utbildningen anordnas via Hermods AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk

Målgrupp
Träarbetare är ett hantverksjobb som tidigare gick under benämningen snickare. Träarbetaren är med under hela byggprocessen – från att bygga formar som används vid gjutning av husgrunden tills när huset nästan är klart och snickerier och skåpsinredning ska monteras. I utbildningen ingår APL(Arbetsplatsförlagt lärande) som du genomför på ett företag. Då följer du arbetsplatsen arbetstider fullt ut. Du får tillgodoräkna dig utbildningens poäng/timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning. Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier. Läs mer på http://byn.se/ Utbildningen omfattar 1250 p. Du läser 1050p i grunden och 200p som är valbara kurser. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering. Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Välkommen till ett informationsmöte den 26/10 eller 2 , 11 November kl. 13.00 på Agneslundsvägen 22 i Malmö Utbildningslokal: Agneslundsvägen 22, 212 15 Malmö Kontaktperson: Robert Niklasson Tel: 040-6316789 Mail: robert.niklasson@hermods.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YRHE192KGYORIDKTRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnadsprocessen
HUSHUB0, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUB0:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 1
HUSHUS01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS01:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 2
HUSHUS02, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS02:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Husbyggnad 3 – ombyggnad
HUSHUS03, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192HUS03:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 1 – stommar
TRÄTRK01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192TRK01:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 2 – beklädnad
TRÄTRK02, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192TRK02:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trä 3 – montage
TRÄTRK03, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192TRK03:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Golvläggning 3 – trä och laminat
GOLGOL03, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192GOL03:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete BA (Bygg och anläggning)
GYARBA, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192GYARBA:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Mur- och putsverk 1 – grundmurar
MURMUR01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192MUR01:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 1
HUBSPC01S, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192SPC01S:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Specialyrken 2
HUBSPC02S, 200 poäng
Kursgrupp: YRHE192SPC02S:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Betong 1 - lågform och platta på mark
BETBET01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHE192BET01:TRÄ
Utbildningen erbjuds via Hermods AB
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Trädgårdsanläggning, YR2HVTGA
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1150
Utbildningen anordnas via Hvilan Utbildning
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård för att möta trädgårdsbranschens anställningsbehov inom Trädgårdsanläggning samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård. Utbildningspaketet ger möjlighet att nå fem av branschens yrkesbevis samt behörighet till YH-utbildningar inom trädgårdsområdet. Utbildningen är skolförlagd på trädgårdsbranschens egen skola i Åkarp med speciallokaler som markbyggnadshallar, växthus, verkstäder, övningsområden och frilandsodlingar. Kurserna genomförs teopraktiskt, vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Utbildningspaketets innehåll av kurser är framtaget i samarbete med branschen. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på trädgårdsföretag ingår i utbildningen. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Utbildningslokal: Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, 23252 Åkarp Informationsmöte: Välkommen till våra informationsmöten på måndagen den 29/10 kl 15-16 eller 5/11 kl 15-16. Informationsmötena hålls på skolan, Kabbarpsvägen 126 i Åkarp. Kontaktperson: Hans Strömberg, bitr.rektor 040-463704 hans.stromberg@hvilanutbildning.se

Ingående kurser

Marken och växternas biologi
BIGMAN0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192MAN0:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Växtkunskap 1
VÄXVÄX01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192VÄX01:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Växtkunskap 2
VÄXVÄX02, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192VÄX02:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Trädgårdsodling
TRRTRA0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRA0:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trädgårdsmaskiner
NABTRG0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRG0:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Fordon och redskap
NABFOR0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192FOR0:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Beskärning och trädvård
SKÖBEK0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192BEK0:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Trädgårdsanläggning 1
TRDTRÄ01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRÄ01:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trädgårdsanläggning 2
TRDTRÄ02, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRÄ02:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Trädgårdsanläggning – specialisering
TRDTRÄ00S, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRÄ00S:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Design 1
DESDES01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192DES01:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Gymnasiearbete NB (Naturbruk)
GYARNB, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192GYARNB:TGA
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YRHV192KGYORIDKTGA
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
GY Trädgårdsodling, YR2HVTGO
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari - 13 december, 49 veckor
Studiestödspoäng: 1150
Utbildningen anordnas via Hvilan Utbildning
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller motsvarande.

Målgrupp
Utbildningen syftar till att ge gymnasiala kurser från Naturbruksprogrammet inriktning Trädgård för att möta trädgårdsbranschens anställningsbehov inom Trädgårdsodling samt ligga till grund för vidare studier inom trädgård. Utbildningspaketet ger möjlighet att nå fyra av branschens yrkesbevis samt behörighet till YH-utbildningar inom trädgårdsområdet. Utbildningen är skolförlagd på trädgårdsbranschens egen skola i Åkarp med speciallokaler som markbyggnadshallar, växthus, verkstäder, övningsområden och frilandsodlingar. Kurserna genomförs teopraktiskt, vilket innebär att studerande får ordentliga teoretiska kunskaper parallellt med de yrkesmässiga färdigheter som branschen efterfrågar. Utbildningspaketets innehåll av kurser är framtaget i samarbete med branschen. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) på trädgårdsföretag ingår i utbildningen. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Utbildningslokal: Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, 23252 Åkarp Informationsmöte: Välkommen till våra informationsmöten på måndagen den 29/10 kl 15-16 eller 5/11 kl 15-16. Informationsmötena hålls på skolan, Kabbarpsvägen 126 i Åkarp. Kontaktperson: Hans Strömberg, bitr.rektor 040-463704 hans.stromberg@hvilanutbildning.se

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YRHV192KGYORIDKTGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Marken och växternas biologi
BIGMAN0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192MAN0:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Växtkunskap 1
VÄXVÄX01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192VÄX01:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Växtkunskap 2
VÄXVÄX02, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192VÄX02:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Trädgårdsodling
TRRTRA0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRA0:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trädgårdsmaskiner
NABTRG0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRG0:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Fordon och redskap
NABFOR0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192FOR0:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Beskärning och trädvård
SKÖBEK0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192BEK0:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Odling i växthus 1
ODIODL01, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192ODL01:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Odling i växthus 2
ODIODL02, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192ODL02:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Odling – specialisering
ODLODL00S, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192ODL00S:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Gymnasiearbete NB (Naturbruk)
GYARNB, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192GYARNB:TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
Centralt kursinnehåll
Trädgårdsodling – plantskoleväxter
TRRTRG0, 100 poäng
Kursgrupp: YRHV192TRG0 :TGO
Utbildningen erbjuds via Hvilan Utbildning
Kurstid: 7 januari - 13 december, 49 veckor
GY VVS-utbildning, YR2LEVVS
Komvux Malmö Yrkesutbildningar
7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Studiestödspoäng: 2200
Utbildningen anordnas via Lernia Utbildning AB
Denna utbildning är inte längre sökbar

Förkunskaper
Svenska/Svenska som andraspråk A eller 1, Engelska A eller 5 samt Matematik A eller 1 Körkort B

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig med intresse för teknik. Du är praktiskt lagd med sinne för tekniska lösningar och ritningar och trivs med att arbeta självständigt i både ny och gammal miljö. Vidare bör du ha god social förmåga då du möter kunder i vardagen och behöver diskutera olika VVS-tekniska lösningar. Slutligen bör du även ha god fysik då obekväma arbetsställningar kan förekomma. Utbildningen bedrivs i samverkan med VVS-branschen, vilket innebär att du får en utbildning som följer branschens krav på innehåll och upplägg. Vi förbereder dig för att använda den senaste tekniken. En VVS-montör arbetar i bostadshus, sjukhus, affärshus, kontor samt andra byggnader. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar installation av värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och badrum (toalettstolar, badkar och handfat). Teori varvas med praktiska moment under hela utbildningen. En del praktiska moment genomförs under handledning på ett företag, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det är dessutom ett utmärkt tillfälle att visa arbetsgivaren dina kunskaper och kan i många fall leda till ditt första jobb efter utbildningen. Yrkesbevis Efter avslutad utbildning och godkända gymnasiebetyg i Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk och Engelska på A-nivå samt fullgjord lärlingstid ca 2 år) kan du avlägga yrkesexamen hos VVS-branschens yrkesnämnd och får då ett yrkesbevis. Angående validering Exakt hur många veckor kurspaketet pågår är individuellt. Angivet antal veckor är maxantalet. Har du kunskaper inom området kan dessa komma att valideras och din totala utbildningstid kan då kortas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper först när du är antagen och har påbörjat din utbildning. Mer information ang. validering hittar du på malmo.se/validering Sista ansökningsdag: 2018-11-15 Välkomna till informationsmöte den 7/11, kl. 13 på Fårögatan 10 i Malmö utbildningslokal: Lernia Utbildning, Fårögatan 10, Malmö Kont

Ingående kurser

Validering-Gy
KGYORI11D, 50 poäng
Kursgrupp: YRLE192KGYORIDKVVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Orienteringskurs, yrkesintroduktion
KGYORI11CA, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192KGYORICAVVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Certifiering
KGYORI11DL, 150 poäng
Kursgrupp: YRLE192ORI11DL:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Certifiering
KGYORI11DB, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192ORIDB:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Gymnasiearbete VF (VVS och Fastighet)
GYARVF, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192GYARVF:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Systemuppbyggnad
SYSSYT0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192SYT0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Verktygs- och materialhantering
VEKVEK0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192VEK0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Elkraftteknik
ELRELF0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192ELF0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Värmelära
SYSVÄM0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192VÄM0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Injusteringsteknik
SYSINJ0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192INJ0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Entreprenadteknik
VVIENT0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192ENT0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Sanitetsteknik 1
VVISAN01, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192SAN01:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Sanitetsteknik 2
VVISAN02, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192SAN02:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
VVS gassvetsning rör
VVIVVG0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192VVG0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
VVS svets industrirör
INVVVV0, 200 poäng
Kursgrupp: YRLE192VVV0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
VVS svets och lödning rör
VVIVVS0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192VVS0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
VVS-teknik
VVIVVT0, 200 poäng
Kursgrupp: YRLE192VVT0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Värmeteknik 1
VVIVAR01, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192VAR01:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Värmeteknik 2
VVIVAR02, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192VAR02:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll
Kyl- och värmepumpsteknik – grund
KYLKYO0, 100 poäng
Kursgrupp: YRLE192KYO0:VVS
Utbildningen erbjuds via Lernia Utbildning AB
Kurstid: 7 januari 2019 - 21 februari 2020, 59 veckor
Centralt kursinnehåll