Gå vidare till innehåll
 • Nu är kurser och kurspaket där det finns platser eller reservplatser kvar, öppnade för sen ansökan till augusti-starten. Ansökningar behandlas löpande tills platserna är fyllda. Välkommen med din ansökan!
För att du skall vara med i första antagningen skall dina eventuella kompletteringar vara inkomna till antagningen före ett visst datum. Se under de respektive ansökningsperioderna för datum.

Om en kurs/utbildning har få behöriga sökanden, kan ansökningsperioden förlängas.

Antagningsbesked skickas, för gymnasie- och grundläggande kurser ut senast 1 vecka innan kursstart. För yrkespaket skickas antagningsbesked senast 2 veckor innan kursstart. Detta gäller dig som är med i första antagningen.


2024
 • Kursstart augusti - ansök 21 maj – 20 juni
 • Sista kompletteringsdag 27 juni

 • Kursstart oktober - ansök 18 augusti – 12 september
 • Sista kompletteringsdag 19 september

 • Gör din ansökan i god tid, det gör att din ansökan blir behandlad snabbare.

  Anmälnings- och ansökningsperioder

 • Kontrollera förkunskapskraven innan du söker
 • Tänk igenom syftet med din ansökan. Ditt syfte skrivs in
  i ansökan och är avgörande för vilken prioritet du får.
 • Förbered relevanta betyg, intyg och dokument för att kunna ladda upp dem direkt när du ansöker.

 • Ansökningsfilm
  Här är en liten film som förklara hur du gör en ansökan.
  För att se filmen i helskärmsläge klickar du på de dubbelriktade pilarna i det nedre högra hörnet.

  • Vem kan söka?

   Du är behörig att studera hos oss från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har ett slutbetyg, examensbevis eller studiebevis från gymnasieskolan. Är du skriven i annan kommun ansöker du via vår hemsida men lämnar din ansökan till Komvux i din hemkommun.

   Frågor & Svar

  • Vad kan jag läsa?

   Vi erbjuder ett brett urval av kurser på grundläggande och gymnasienivå. Du kan också läsa en yrkesutbildning inom ett flertal område.